Partnere

HeatPlan

Projektet ledes af HeatPlan, som videreudvikler og tester konceptet omkring etablering af et kollektivt forsyningsnet i landdistrikterne. Ambitionen for HeatPlan er på sigt at kunne varetage rollen som systemleverandør af nøglefærdige løsninger, til udrulning af fjernvarme i olielandsbyer.

Billund Varmeværk

Er den offentlige part i projektet, og har mange års erfaring med drift af traditionel fjernvarme. Deltager i projektet med henblik på at undersøge rollen som systemoperatør, på et net der i dets opbygning er meget anderledes end traditionel fjernvarme, men som rummer muligheder for at kunne nå nye områder.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU er fast projektpartner på alle OPI projekter. Her udbyder de et forløb med fokus på OPI-processor, kommercialisering og forretningsudvikling.

Derudover er der specifikt for KOLD projektet også indarbejdet en analyse af de regionaløkonomiske konsekvenser ved en udrulning af det kollektive forsyningsnet i landdistrikterne.