Måling af varmeforbrug

Afregning af varmeforbruget

Det er dejligt nemt at afregne fjernvarme. Der sidder en måler, som måler temperaturforskellen på fremløbet og returløbet, og registrer den mængde der har passeret måleren. På denne måde kan forbrugeren også selv afstemme at det tal, der står på måleren, passer meget godt med det tal, der fremgår af regningen.

Omvendt er det for ejere af individuelle varmepumper. Her er der nærmest ingen, der har en varmemåler. Til at indikere energiforbruget på varmepumpen har de i bedste fald en energimåler og i værste fald ingen separat måler. Når varmeforbruget skal afregnes mellem Silkeborg Forsyning og forbrugeren af Kold Fjernvarme, er det vigtigt at den leverede varmemængde måles præcist.

Hvorfor er der ikke varmemålere på varmepumper? Jo, det skyldes højst sandsynligt, at de fleste ejere af varmepumper hellere vil spare de penge en måler koster. Et andet aspekt er dog også, at det ikke nødvendigvis er helt ligetil at indbygge en varmemåler i selve varmepumpen.

Jordvarmepumper kører mest effektivt, jo lavere forskellen er på den temperatur de får fra jorden og den temperatur, der skal afleveres fra varmepumpen. Når varmepumpen skal lave varmt brugsvand sætter det en naturlig grænse for effektiviteten. Derfor er de fleste varmepumper til private huse bygget på en måde, så de kan levere én temperatur til brugsvand og en anden til rumvarme. Det er rigtig fornuftigt i forhold til varmepumpens effektivitet, men det betyder også at varmepumpen har separate udtag til rumvarme og varmt brugsvand.

Skal man måle den leverede mængde varme, må man montere varmemåleren inde i selve varmepumpen foran den prioriteringsventil, der skifter mellem rumvarme- og varmtvandsproduktion. Det kan forekomme uhensigtsmæssigt at skulle ombygge en fabriksproduceret standardvare, for at kunne anvende den til Kold Fjernvarme. I dette konkrete projekt var det dog slet ikke en mulighed at indbygge en varmemåler, fordi den valgte varmepumpe fra Thermia har en special varmgas funktion, som gør dette umuligt.

En anden mulighed kunne derfor være at måle energimængden, der hentes fra termonettet og lægge den sammen med energimængden der er hentet fra elnettet. Med udgangspunkt i fysikkens love har forbrugeren ikke fået leveret mere varme end summen af de to målere. Temperaturen og væsken i termonettet, der er en blanding af vand og IPA-sprit, gør dog at der ikke kan anvendes en gængs fjernvarmemåler på den kolde side. Det var ikke umiddelbart muligt at finde en afregningsgodkendt måler, som kunne fungere på denne måde. Samtidig kunne det være svært at forklare forbrugeren, hvordan varmeforbruget var fremkommet.

Løsningen blev at montere to varmemålere. Én til varmt brugsvand og én til rumvarme.