Måling af elforbrug

Afregning af varmepumpernes elforbrug

Idet der anvendes decentrale varmepumper i Kold Fjernvarme, kommer der en elforbrugene enhed inden for døren hos kunden. Det var fra starten et ønske hos Silkeborg Forsyning, at det fra kundens side skulle opfattes som om de var almindelige fjernvarmekunder. Derved skulle varmepumpens elforbrug ikke påvirke kundens elregning.

Der findes forskellige forretningsmodeller for opstilling af varmepumper, og ifølge erfaringer fra andre projekter, kan varmepumpens strømforbrug afregnes på tre forskellige måder:

  1. Silkeborg Forsyning etablerer en selvstændig hovedmåler ved siden af forbrugerens hovedmåler, og bliver derved elkunde på forbrugerens adresse. Alt elforbrug til varmepumpen afregnes separat til Silkeborg Forsyning.
  2. Silkeborg Forsyning etablerer en seriel elmåler, en såkaldt residualmåler, der fungerer som en bimåler, men hvor Silkeborg Forsyning bliver kunde på bimåleren, og forbrugeren afregnes residualet mellem hovedmåleren og bimåleren.
  3. Der opsættes en bimåler som forbrugeren og Silkeborg Forsyning aftaler at afregne efter. Silkeborg Forsyning kompenserer herefter forbrugeren for det anvendte elforbrug, ved et fradrag på varmeregningen til en aftalt pris.

Model nr. 3 er den mest anvendte, når tredjeparter opstiller luft/vand varmepumper hos private forbrugere. Da Silkeborg Forsyning gerne ville være elkunde på forbrugerens adresse var denne model dog udelukket.

Model nr. 2 er interessant fordi den tillader, at Silkeborg Forsyning kan være elkunde på forbrugerens adresse, men desværre er elmarkedet ikke rigtig moden for denne løsning endnu. Det kræver således et specielt abonnement, der er relativt dyrt, at operere med denne løsning.

Model nr. 1 giver en ekstra boks i facaden og kan være problematisk ved eksisterende huse. Heldigvis var der i demonstrationsområdet tale om 14 nye huse og 1 eksisterende, hvorfor det var nærliggende at vælge denne model.

Beslutningen blev derfor truffet at der skulle opsættes en ekstra hovedmåler i bygningerne til brug for varmepumpen.