Demonstrationsområde

Identificering af et demonstrationsområde

F&U-projektet som dannede grundlag for at beregne business-casen for Kold Fjernvarme, var også tiltænkt som demonstrationsområde. Idet et endeligt tilsagn til projektet trak ud, blev projektet overhalet af fremdriften på udstykningen i Ry. Det blev derfor ikke muligt at udføre demonstrationen, hvor det oprindeligt var planlagt.

Silkeborg Forsyning gik i gang med at lede efter projekter, der kunne fungere som en demonstration af Kold Fjernvarme. Idet der var tale om en demonstration, var der flere forskellige parametre, som det ideelle demonstrationsområde skulle leve op til:

  • En udstykning af nye huse, som ikke var så nyt, at der ville gå for lang tid inden der blev bygget huse. Dog heller ikke så gammelt, at det allerede var færdigmodnet.
  • Et pænt antal huse, dvs. ikke for få og ikke for mange.
  • Beliggende i nærheden af eksisterende fjernvarmenet, i tilfælde af at demonstrationen slog fejl og det ville være nødvendigt at gøre noget andet.
  • På behørig afstand af drikkevandsboringer, for at undgå problemer med at få tilladelse til lodrette jordvarmeboringer.

På et tidspunkt dukkede et interessant område op på Balle Bygade i Silkeborg. Her var tale om et privat byggefirma, Levehuse, der havde købt et areal af en gammel gård. Fordelen ved dette område var, at Levehuse selv skulle opføre 9 rækkehuse, og at der lå et eksisterende hus. Der var altså en vis sikkerhed for at der ret hurtigt ville være mulighed for at udstyre nogen bygninger med varmepumper.

På denne side er det muligt at se udstykningen: http://www.levehuse.dk/projekter/balle-bygade/omraadet-balle/

Når området er fuldt udbygget vil der være 9 rækkehuse, 4 parcelhuse og 1 eksisterende ældre hus.