Partnere

Silkeborg Varme

Silkeborg Varme er projektleder for projektet og har dermed det overordnede ansvar for projektgennemførelse.

Ry Varmeværk

Ry Varmeværk er interesseret i projektideen og har tidligere undersøgt muligheden for at realisere et tilsvarende projekt i Ry.

Billund Varmeværk

Billund Varmeværk er interesseret i projektideen, og er sideløbende i gang med et mindre tilsvarende projekt.

SEAS-NVE

SEAS-NVE er som el-leverandør interesseret i udbredelsen af varmepumper og forretningskoncepterne i Kold Fjernvarme samt mulighederne for puljestyring af varmepumperne i smartgrid.

EnergiMidt Net

EnergiMidt Net er ejere af elnet og el-afregningsmålerne i projektområdet. Der er især interesse for belastningen af det lokale elnet ved drift af varmepumperne og muligheden for puljestyring ift. elnet.

Grøn Energi

GrønEnergi har en generel interesse i udbredelse af fjernvarme og ser Kold Fjernvarme som et muligt nyt forretnings- og teknologi-område for fjernvarmebranchen.

HeatPlan

HeatPlan ser konceptet som en lovende mulighed for at anvende overskudsvarme og varme fra jordboringer.

Kamstrup

Kamstrup førlger projektet med henblik på den særlige afregning af varme fra varmepumper.

Klimadan

Klimadan er som leverandør af varmepumperne interesseret i udbredelsen af varmepumper samt forretningsmulighederne ved salg og service indenfor konceptet.

PlanEnergi

PlanEnergi ser som rådgiver interessante muligheder i konceptet med sammentænkning af decentrale varmepumper og fjernvarmeprincipper.