Ansøgning til F&U

Ansøgning til Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Som det beskrevet på siden om ”udvikling af ideen”, var det nødvendigt at finde et demonstrationsområde, for at projektet om ”Kold Fjernvarme” kunne realiseres. Det ville dog ikke være muligt at etablere et demonstrationsområde, hvis ikke der først var lavet en business case, som viste positiv selskabsøkonomi. Projektets partnere besluttede at ansøge Dansk Fjernvarmes F&U-konto, for at få midler til at lave den pågældende business-case. Ansøgningen blev indsendt til behandling i starten af 2016.

Svaret fra Dansk Fjernvarmes F&U-konto kom i februar 2016 og viste sig at være positivt, da man ønskede at støtte projektet. Dog var der igen tale om et tilsagn med forbehold. Man ønskede at sikre sig, at der var tale om en model, som rent faktisk kunne realiseres af fjernvarmeselskaber under varmeforsyningsloven, og ikke bare under den dispensationsmodel, der f.eks. er givet til selskaber som arbejder med opsætning af luft/vand varmepumper.

Rasmus Bundegaard Eriksen gik på vegne af projektgruppen i dialog med Energistyrelsen, som i første omgang var skeptiske i forhold til vurderingen om, at Kold Fjernvarme hørte til under varmeforsyningsloven. Begrundelsen var, at idet der var tale om koldt vand var det svært at se hvordan sådan en løsning kunne høre under varmeforsyningsloven, hvor der distribueres varmt vand.

Med behørig argumentation om at varmeforsyningsloven omfatter kollektive varmesystemer, der forsyner bygninger med opvarmet vand (uden noget krav til temperaturer), lykkedes det i maj 2016 at overbevise Energistyrelsen om, at der var tale om kollektiv forsyning under varmeforsyningsloven, i de tilfælde hvor effekten er større end 250 kW.

Med denne udmelding kunne F&U projektet startes op, hvilket blev udmeldt på denne side: http://www.danskfjernvarme.dk/viden-om/f-u-konto-subsection/rapporter/2016-05-kold-fjernvarme

Siden indeholder også slutrapporten og bilag fra projektet, som kort fortalt gav Silkeborg Forsyning tillid til at demonstrationsprojektet kunne gennemføres. For de interesserede som ikke ønsker at læse hele afrapporteringen fra F&U-projektet indeholder den sidste side i denne sektion en kort opsummering af konklusionerne fra projektet.