Hvad er Kold Fjernvarme?

Kold fjernvarme lyder som en selvmodsigelse, men det er betegnelsen for en række igangværende projekter, der undersøger hvordan individuelle varmepumper og fjernvarme kan kombineres til en unik kollektiv løsning. Det sker ved at etablere et termonet, som er et rørnet bestående af uisolerede rør, der bruges til at udveksle varme mellem forskellige kilder ved at bruge jorden som buffer. Der er i øjeblikket to igangværende projekter, som du kan læse mere om ved at besøge de respektive projekthjemmesider.

Kold fjernvarme i nye huse

Silkeborg Forsyning etablerer et demonstrationsområde i Silkeborg, hvor 15 boliger i en nyudstykning skal forsynes med Kold Fjernvarme via uisolerede ledninger og individuelle varmepumper.

Læs mere her

Kold fjernvarme i eksisterende huse

HeatPlan etablerer et termonet i den lille olielandsby Skjoldbjerg nær Billund. Sammen med Billund Varmeværk undersøges og testes forskellige aspekter ved løsningen i eksisterende huse.

Læs mere her